دُم خروس رویای آمریکایی بیرون زد!

رهبران و سیاستمداران آمریکایی همواره سعی داشته اند تا تصویری رویایی از کشور خود به جهانیان ارائه کنند و آمریکا را همچون مدینه فاضله‌ای معرفی سازند که نقطه اوج اصولی نظیر احترام به: دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، قانون و دیگر اصول متعالیِ انسانی است. در این راستا، تئوریسین...

سکوت معنادار طرفداران زن زندگی آزادی در برابر جنایات علیه زنان و کودکان!

سعید جلیلی: کشورهایی که برای تحریم‌های ظالمانه علیه ایران دعوت می‌کنند و از آن استقبال می‌کنند. یک سال پیش شعار زن زندگی آزادی گوش فلک را کر می‌کرد ولی در برابر جنایات علیه زنان و کودکان سکوت می‌کنند. ویژه برنامه ۱۳ آبان با حضور سعید جلیلی در دانشگاه امیر کبیر برگزار...