سکوت معنادار طرفداران زن زندگی آزادی در برابر جنایات علیه زنان و کودکان!

سعید جلیلی: کشورهایی که برای تحریم‌های ظالمانه علیه ایران دعوت می‌کنند و از آن استقبال می‌کنند. یک سال پیش شعار زن زندگی آزادی گوش فلک را کر می‌کرد ولی در برابر جنایات علیه زنان و کودکان سکوت می‌کنند.

ویژه برنامه ۱۳ آبان با حضور سعید جلیلی در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد. وی در ابتدای این برنامه گفت: عده ای دست به دست هم دادند و جنایتکارانه مشغول جنگ در غزه هستند. چنین جنایاتی در تاریخ هم بوده ولی امروز می خواهیم بررسی کنیم تفاوت جنایات اخیر چیست و از کجا حمایت می شوند. این افراد چنین جنایاتی را به عنوان افتخار از آن یاد می کنند. امروز کسانی که در قرون اخیر مدعی شعارهایی هستند، علیه این شعارها اقدام می کنند.

هشدار جلیلی درباره «کشورهایی که اکنون برای کشور ما اشک تمساح می‌ریزند»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: افرادی که دم از تمدن و علم می زنند دانشمندان را در فهرست سیاه قرار داده و ترور کردند.

جلیلی با بیان اینکه عده ای سال گذشته ادعا می کردند از حادثه ای برای یک خانم نگران هستند، تصریح کرد: بازیگران همان نمایش که برای چنین اتفاقی اشک تمساح می ریختند برای اتفاقات اخیر غزه که یک بیمارستان بمباران شد سکوت کردند. کسانی که شعارهایی مانند زن زندگی آزادی می دهند در برابر گرفته شدن زندگی از هزاران کودک نه تنها سکوت می کنند بلکه از آن حمایت هم می کنند.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: همین افراد از کشورها برای تحریم های ظالمانه علیه ایران دعوت می کنند و از آن استقبال می کنند. یک سال پیش شعار زن زندگی آزادی گوش فلک را کر می کرد ولی در برابر جنایات علیه زنان و کودکان سکوت می کنند.

وی افزود: در پایان سال ۲۰۲۳ که همین تمدن ادعای پایان تاریخ داشت دارد چنین جنایاتی شکل می گیرد. این افراد بر اساس چیزی که دنبال می کردند نظم دنیا را شکل دادند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: کسانی خودشان را مدعی امنیت جهان می دانند برای بدترین کشتارها و جنایات حتی یک قطع نامه هم صادر نمی کنند. این جنس نگاه تمدنی غرب بود که در عرصه های مختلف آن را بیان کرد و کسانی که شعار دموکراسی می دادند این مطالب را مطرح کردند.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: آلمان سال گذشته بیان می کرد نگران مردم ایران هستیم ولی همین کسور سلاح شیمیایی در اختیار صدام قرار می داد تا زنان و کودکان ایرانی را بمباران کنند. وقتی این کشورها چنین جنایتی را دنبال می کردند، حضرت امام دنبال واقعیت بود و هدف را جنایتکار واقعی که آمریکا و انگلیس بودند گذاشت.

جلیلی عنوان کرد: امام حرکتی را شروع کرد که امروز نشان داده می توان در برابر حرکت های ظالمانه ایستاد و موفق شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر می گوییم نظمی ناکارآمدی خود را در حوادث مختلف نشان می دهد نمونه آن مسائل اخیر فلسطین است و طوفان الاقصی نقشه های کهنه دشمنان را بر هم ریخت. اگر کنگره های ستم قبلی به هم می ریزد باید با ابتکار عمل غفلت های تاریخی را جبران کرد و نظم جدیدی شکل بگیرد.

جلیلی تاکید کرد: امروز صحنه فلسطین مهم است و بر همه جهان تاثیر گذار است./