رئیس‌جمهور: باید زمینه بروز نظر مخالف را فراهم کنیم

رئیس جمهور در سخن با مردم گفت: در رویداد فرهنگی بی‌نظیر اربعین که بیش از ۳.۵ میلیون نفر از ایرانیان و بیش از ۲۰ میلیون نفر زائر امام حسین(ع) حضور یافته و رویداد بزرگی را رقم زدند و هم‌چنین در مشهرالرضا(ع) بیش از ۴.۵ میلیون نفر زائر امام رضا(ع) شدند و این نمایانگر عشق...