تله جدید آمریکا برای دولت روحانی با اسم رمز «راستی‌آزمایی چندساعته»

تله جدید آمریکا برای دولت روحانی با اسم رمز «راستی‌آزمایی چندساعته»

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش تفصیلی به این سوال پاسخ داد که راستی‌آزمایی انتفاع اقتصادی ایران از محل رفع تحریم‌ها باید براساس چه معیارها و شاخص‌هایی انجام شود. براساس ماده (۶) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای...