جنبش لمپنیسم یا سلبریتی های لمپن؟

بسیار تمایل دارم تا حرکت اغتشاشگران در روزهای ایتدایی مهرماه را یک فتنه بنامم لاکن وقتی به مقایسه این حوادث با فتنه های ۷۸ و ۸۸ می پردازم می بینم که هیچ یک از خصوصیات آن حوادث با وضعیت روزهای کذشته خیابانهای برخی شهرها قابل مقایسه نیست: ۱- قبل از هر توضیحی باید اضافه...