سری که به خاطر تعظیم نکردن برای کومله با موزاییک قطع شد!

«دارا کهنه‌پوشی» یکی از جوانان مبارز مریوانی بود که در یک درگیری با گروهک‌های ضدانقلاب اسیر می‌شود و آنها با آتش سیگار روی بدنش یادگاری نوشته و وی را به طرز بسیار فجیع و وحشیانه‌ای شکنجه کرده بودند، اما او مردانه و استوار مقاومت کرده بود. «کومله» وقتی مشاهده می‌کند...