جنگ اراده ها

هم آورد ما و نظام سلطه در جنگ اراده ها ۱۴۰۰

حجت الاسلام بهزاد زارع دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در یادداشتی نوشت: هم آورد ما و نظام سلطه در جنگ اراده ها به مرحله فینال و پایانی نزدیک است، دراین مقطع حساس کنونی دشمن با بکارگیری همه عناصر داخلی و خارجی خود سه خط تلاش را در دستورکار دارد.

۱- با غبار آلود کردن جامعه و ایجاد فضای غیرمنطقی «عقلانیت» عمومی را هدف گرفته چون میداند فقط درفضای غیر عقلانی است که میشود هر حقیقتی را قلب کرد و مانند سال ۹۶ براحتی می شود جای شهید و جلاد را عوض کرد.

۲- با استفاده از اختلاف نظر و سلیقه خواص جبهه انقلاب در این ارودوگاه «انسجام » و «وحدت » را مورد هدف قرار داده اند چرا که تفرقه «عناصرانقلابی» ازطرفی میتواند مردم را از این جبهه مأیوس کند و از طرفی ظرفیت اجتماعی این جریان را پراکنده و ضایع وکم اثرکند.

۳- ودرنهایت دشمن درتلاش است با مجموعه توان خود اعم از آثار فشار تحریمها و برجسته کردن ضعفها و مشکلات معیشتی مردم و سوء مدیریت در کشور و … «امیدمردم» را مورد هدف قراردهد.
چرا که ازطرفی فشارمعیشتی واقتصادی و از طرفی القاء ناکارآمدی نظام و… میتواند بستر موثری برای مأیوس کردن مردم باشد، دشمن سعی دارد درجنگ اراده ها چنانچه نتواند عناصردلخواه (غرب باور) خود را حاکم کند حداقل با گرفتن «امید مردم» وبه تَبع آن پایین آوردن مشارکت، پشتوانه مردمی نظام راتضعیف کند و… !


واما سه خط تلاش ما:
۱- باید تمام تلاش خود را معطوف به حاکم کردن «عقلانیت» در جامعه کنیم و دراین میان مهمترین مسئله مورد غفلت این بوده و هست که در عین توجه به «آرمانها» بعنوان اُفق نظام اسلامی واقع بین هم باشیم، باید «آرمانگرای واقع بین باشیم» و از آرمانگرایی صرف یا واقع بینی صرف بشدت پرهیز شود و توجه داشته باشیم که برای رسیدن به آرمانهای دلخواه با واقعیت‌هایی مواجهیم و در مسیرتحقق واقعیتها بین عدد ۰ تا ۱۰۰ حتماً ۹۹ عدد وجود دارد لذا نباید سوزنمان بین صفر و صد گیر کند باید تلاش کرد حداکثر آرمان محقق شود ولو اگر ۱۰۰ نشد ۹۰ یا۸۰ یا … !

۲- همه توان خود را به تقویت وتمرکزقدرمشترک نیروهای انقلاب معطوف کنیم؛ گرچه بطور طبیعی هرکدام ازعناصرانقلاب دارای نظر وسلائق خاصی هستند اما این اختلاف منشها نباید محل نقار و شکاف واقع شود هدف مشترکِ مورد اهتمام همه باید انقلاب و نظام ورهبری باشد. لذا همه باید از بزرگان قوم مطالبه کنیم که براشتراکات تاکید کنند و از اصرار برسلائق شخصی پرهیزشود.

۳- همه باید بر «امید آفرینی» درجامعه متمرکز شویم و بدانیم امید دوبال برای پرواز دارد یکی ایمان به غیب و دوم نشان دادن نیمه پُر لیوان (خودباوری) درآموزه های دینی وسابقه تاریخی همواره شاهد نصرت الهی بوده و هستیم درهمین ۴۲ سال انقلاب روزهای سخت تری را تجربه کرده ایم اما بارها دیده ایم وتجربه کرده ایم که. در کمال ناباوری مشمول امدادالهی شده ایم و… !

واینکه همیشه باید نیمه پُر لیوان کار آمدی نظام و انقلاب را ببینیم و به جامعه نشان دهیم چرا که با وجود همه سنگ اندازی های دشمن در این ۴۲ سال وبکارگیری انواع شیوه ها وناجوانمردیهاو… پیشرفتها وموفقیتهای فراوانی حاصل شده لذا با لحاظ همه موانع ، خود ودیگران را به کارهای انجام شده توجه دهیم.

شاهد مثال و مصادیق همه موارد فوق الذکر درفرمایشات راهگشای رهبرمعظم انقلاب موجود است و این حقیر نیز سعی کردم بافهم و بضاعت اندک خود این نکات را ازمجموع رهنمودهای معظم له استخراج و با شرایط کنونی منطبق کنم.

انتهای پیام/