واکنش تهیه کننده ثریا به انتقاد علی مطهری از این برنامه

واکنش تهیه کننده ثریا به انتقاد علی مطهری از این برنامه

محسن مقصودی، مجری و تهیه کننده برنامه ثریا در صفحه شخصی اش د رواکنش به یادداشت انتقادی علی مطهری از برنامه ثریا نوشت: مرقومه آقای علی مطهری را در خصوص نقد برنامه ثریا در رسانه ها خواندم و بسیار تعجب کردم. از یک نماینده دولت زدن چنین حرفهایی بعید نیست ولی از فردی که در...
برای استاد حسن عباسی

برای استاد حسن عباسی

محسن مقصودی: بیست ساله بودم که اولین بار در یک اردوی دانشجویی در مشهد دیدمشان، هتل نرفته بودند و ۶:۳۰ صبح مستقیم به حسینه دانشجویان آمده بودند، خودشان تک تک بچه ها را از خواب بیدار کردند، با شوخی و کشتی و… چقدر صمیمی و دوست داشتنی. و همین آغاز ارادت ما بود. در این...