نه به FATF

نه به FATF

جنبش دانشجویی-مردمی « نه به FATF » در واکنش به شیطنت رسانه‌های حامی FATF اسامی بیش از ۴ هزار نفر از امضاکنندگان نامه به شورای نگهبان پیرامون عدم تصویب CFT را منتشر کرد. بنابراین گزارش، این جنبش در روزهای گذشته طی نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان خواستار عدم تایید لایحه...