روزنامه‌هایی که روابط عمومی دولت‌اند و دم از استقلال می‌زنند

روزنامه‌هایی که روابط عمومی دولت‌اند و دم از استقلال می‌زنند

در اقدامی قابل توجه روزنامه‌های ایران، اطلاعات، همشهری، شهروند، سازندگی و بهار، سرمقاله‌ای مشترک با عنوان «دفاع از آزادی»، خطاب به روزنامه‌نگاران جهان منتشر کردند. سرمقاله ای که به زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده و روزنامه نگاران ایران را صنفی روشنگر معرفی کرده بود که...