آمده‌ایم تا..

آگاهی بخشی در دنیای پیچیده و محصور رسانه امروز رسالت اصلی “عصرما” می‌باشد. بدیهی است مهم‌ترین شاخص موفقیت رسانه عصرما افزایش تعداد افراد تاثیرگزار و آگاه در جامعه می‌باشد.

مشخصاً ارائه خدمات افراد جویای حقیقت تمرکز اصلی ما می‌باشد. عمده علت موفقیت نسبی ما، کیفیت در تحلیل صحیح و اساسی اتفاقات پیرامون مبتنی بر اطلاعات در دسترس می‌باشد.

عصرما به رسانه یا ارگانی وابسته نبوده و استفاده از اطلاعات در دسترس در رسانه خود لزوماً به معنی تائید منابع نبوده و نتیجه تحلیل یا خبر مدنظر می‌باشد.

عصرما برای رسیدن به اهداف رسانه‌ای خود از تجربیات سال‌های گذشته و همچنین اطلاعات دست‌اول و به‌روز تحلیلگران و رسانه‌های موجود در چارچوب ملیت ایرانی و مذهب اسلام بهره خواهد گرفت.

رسانه عصر ما متعهد می‌شود تلاش خود را مبتنی بر توان موجود روزبه‌روز افزایش داده تا دید عمیق‌تری نسبت به اتفاقات پیرامون به مخاطبین خود ارائه دهد.