ماه: آبان ۱۳۹۷

دولت در چاله مدعیان اصلاحات در حال فرار

سعید حجاریان یکی از تئوریسین‌های جریان اصلاحات اخیرا در گفت‌و‌گویی با‌ اشاره به ناکارآمدی دولت گفته است: ما اگر می‌دانستیم از جانب نیروهای تمامت‌خواه این همه سنگ پیش پای روحانی خواهد افتاد و از آن سو، دولت دست‌راستی مانند ترامپ...

Read More

دو پرسش که نمی‌خواهند پاسخ دهند

پنج سال از عمر هشت‌ساله دولت عمدتا با سودای برجام سپری شد. آیا زمان باقی‌مانده، برای اصلاح مسیر غنیمت شمرده می‌شود یا به نسخه بدخواهان دوست‌نما عمل می‌کنند که معتقدند همچنان باید با تولید حاشیه و تقابل، جامعه را دو‌قطبی کرد؛ حتی...

Read More